7 КЮ  
Бял колан с черта

Минимум 2 месеца и 20 часа тренировки

Ки тестове и упражнения

 • Сейдза - Японски стил на седеж със сгънати крака под тялото.
 • Шизентай - Естествена позиция, при която стъпалата и раменете са на една линия.
 • Оренайте - Несгъваемата ръка.
 • Кохо тенто ундо - Търкаляне назад и напред със сгънато коляно. Изпълнява се от седеж.
 • Уширо укеми - Падане назад и до изправена позиция.
 • Мае укеми - Падане напред и до изправена позиция.
 • Риоте дори кокю доса - От позиция сейдза уке атакува със захват за двете китки. Тори изпълнява хвърляне посредством дихателна техника, като се премества след хвърлянето.

 

Техники

Тачи ваза

 • Катате коса дори Коте гаеши - Уке атакува със статичен захват за едноименна китка. Тори изпълнява усукване на китката, хвърляне и ключ.
 • Ката дори  Икьо (Уде осае) - Уке атакува с динамичен захват за рамото. Тори изпълнява първи ключ - задържане на лакътя. Техниката е в два варианта: ирими и тенкан.
 • Катате коса дори Кокю наге - Уке атакува със статичен захват за едноименна китка. Тори изпълнява хвърляне, контролирайки врата на уке и завършва с разноименен крак и ръка.

6 КЮ
Жълт колан

Минимум 3 месеца и 30 часа тренировки след
получаването на 7кю.

КИ тестове и упражнения

 • Уширо укеми (тежко падане) - Падане назад с удар с двете ръце едновременно и връщане до изправена позиция.
 • Мае укеми (тежко падане) - Падане напред с удар с двете ръце едновременно и връщане до сейдза.
 • Шомен учи, йокомен учи и муне цуки -Демонстрация на основните удари с киай.
 • Фунакоги ундо - Гребащо упражнение.
 • Шомен учи икьо ундо - Вдигане ръцете на нивото на лицето и рязко сваляне до кръста наподобяващо разсичане с меч.
 • Риоте дори рензоку кокю доса - От позиция сейдза уке атакува със захват за двете китки.Тори изпълнява хвърляне посредством дихателна техника без да се движи.

Техники

Тачи ваза

 • Шомен учи Кокю наге - Уке атакува с удар отгоре надолу към главата. Тори изпълнява хвърляне контролирайки врата на уке и завършва с разноименен крак и ръка.
 • Катате дори Шихо наге - Уке атакува с динамичен захват за разноименна китка. Тори изпълнява хвърляне в четири посоки. Техниката е в два варианта: ирими и тенкан.
 • Шомен учи Ирими наге - Уке атакува с удар отгоре надолу към главата. Тори изпълнява хвърляне контролирайки врата на уке и завършва с едноименен крак и ръка.
 • Ката дори Никьо (Коте маваши) – Уке атакува с динамичен захват за рамото. Тори изпълнява втори ключ. Техниката е в два варианта: ирими и тенкан.

5 КЮ  
Жълт колан с черта

Минимум 3 месеца и 30 часа тренировки след получаване на 6кю.

КИ Тестове и упражнения

 • Ханми но камае – Позиция, при която двете рамена са на една линия, известна още като триъгълна позиция.
 • Банзай но камае – Позиция, при която раменете и стъпалата са на една линия, а ръцете са свити в лактите и вдигнати нагоре. Тялото е леко пречупено назад.
 • Зенго ундо – Същото движение, както при шомен учи икьо ундо, но със завъртане на 180 градуса.
 • Хаппо ундо – Движение в осем посоки.
 • Текуби коса ундо – Упражнение, при което китките се кръстосват пред корема и пред лицето.
 • Мае гери - Демонстрация на преден удар с крак с киай.
 • Камае с бокен – Демонстрация на петте основни позиции с меч: гедан но камае, шудан но камае, джодан но камае, хасо но камае, уаки но камае.
 • Бокен и джо субури – Демонстрация на основните удари с бокен и джо изпълнени от: шомен учи, йокомен учи и муне цуки с киай.

 

 

Техники

Тачи ваза

 • Шомен учи Коте гаеши – Уке атакува с удар отгоре надолу към главата. Тори изпълнява усукване на китката, хвърляне и ключ.
 • Шомен учи Икьо - Уке атакува с удар отгоре надолу към главата. Тори изпълнява първи ключ. Техниката е в два варианта: ирими и тенкан.
 • Катате дори Санкьо (Коте хинери) – Уке атакува с динамичен захват за разноименна китка. Тори изпълнява трети ключ. Техниката е в три варианта: ирими и тенкан с осае, както и наге.
 • Йокомен учи Сокомен Ирими наге – Уке атакува със страничен удар към главата. Тори изпълнява движение подобно на упражнението сай ундо. Техниката е в два варианта: ирими и тенкан.
 • Муне цуки Коте гаеши – Уке атакува с прав удар в областта на слънчевия сплит. Тори изпълнява усукване на китката, хвърляне и ключ.
 • Катате дори сото Кайтен наге – Уке атакува със статичен захват за разноименна китка. Тори изпълнява въртеливо хвърляне от външна страна. Техниката е в два варианта: ирими и тенкан.
 • Катате дори учи Кайтен наге – Уке атакува със статичен захват за разноименна китка. Тори изпълнява въртеливо хвърляне от вътрешна страна. Техниката е в два варианта: ирими и тенкан.

4 КЮ
Син колан

Минимум 3 месеца и 30 часа тренировки след получаване на 5кю.

КИ Тестове и Упражнения

 • Уширо сори – Позиция, при която единия крак е изнесен напред, а ръцете са свити в лактите и вдигнати нагоре. Тялото е леко пречупено назад.
 • Мае кагами – Навеждане на тялото напред, както в техниката уширо текуби дори кокю наге.
 • Сай ундо - Замахване с ръцете наляво и надясно, като се подчертава движението с голям наклон на тялото (таза).
 • Сай чуяко ундо – Изпълнява се като сай ундо с кръстосана стъпка.
 • Уде фури ундо – Упражнение, при което се размахват ръцете около тялото.
 • Уде фури чуяко ундо – Изпълнява се като уде фури ундо, но с тай сабаки.
 • Уширо дори ундо – Тялото се навежда напред, към изнесения крак, извито в кръста с изпънати напред и назад ръце.
 • Уширио текуби дори ундо - Тялото се навежда напред, към изнесения крак, като ръцете са извити в китките и насочени към земята.
 • Шикко – Традиционен начин за придвижване от сейдза. Изпълнява се с придвижване мае, уширо и с тай сабаки.
 • Тай сабаки тошу – Придвижване на тялото срещу катате дори, шомен учи, йокомен учи и муне цуки. 

Техники

Тачи ваза

 • Йокомен учи Шихо наге – Уке атакува със страничен удар към главата. Тори изпълнява хвърляне в четири посоки. Техниката е в два варианта: ирими и тенкан.
 • Уширо текуби дори Кокю наге - Уке атакува с динамичен захват за китките отзад. Тори изпълнява хвърляне използвайки движението от уширо текуби дори ундо.
 • Уширо текуби дори Коте гаеши – Уке атакува с динамичен захват за китките отзад. Тори изпълнява усукване на китката, хвърляне и ключ. Техниката е в два варианта.
 • Ката дори Йонкьо (Текуби осае) – Уке атакува с динамичен захват за рамото. Тори изпълнява четвърти ключ. Техниката е в два варианта: ирими и тенкан.
 • Риоте дори Тенчи наге – Уке атакува със статичен захват за двете китки отпред. Тори изпълнява техниката “Небе и земя”. Техниката е в два варианта: ирими и тенкан.
 • Риоте дори Кокю наге – Уке атакува с динамичен захват за двете китки отпред. Тори изпълнява динамични хвърляния. Техниката е в четири варианта.

3 КЮ
Син колан с черта

Минимум 6 месеца и 60 часа тренировки след получаване на 4кю.

КИ Тестове и упражнения

 • Йоко укеми - Страничното падане се изпълнява от изправена позиция, както мае укеми.
 • Тенкан ундо – Въртеливо движение на тялото на 180 градуса.
 • Ирими тенкан (Тай сабаки) - Въртеливо движение на тялото на 360 градуса.

Техники

Тачи ваза

 • Уширо рио хиджи дори Коте гаеши – Уке атакува с динамичен захват за лактите отзад. Тори изпълнява усукване на китката, хвърляне и ключ.
 • Муне цуки Кокю наге – Уке атакува с прав удар в областта на слънчевия сплит. Тори изпълнява хвърляне с въртеливо движение посредством захват за атакуващата ръка на уке.
 • Ката дори Гокьо (Уде нобаши) – Уке атакува с динамичен захват за рамото. Тори изпълнява пети ключ. Техникта е в два варианта: ирими и тенкан.
 • Уширо дори Кокю наге – Уке атакува с динамичен захват отзад (мечешка прегръдка). Тори изпълнява хвърляне използвайки движението от уширо дори ундо.
 • Риоте дори сото Кайтен наге – Уке атакува със статичен захват за двете китки отпред. Тори изпълнява въртеливо хвърляне от външна страна. Техниката е в два варианта: ирими и тенкан.
 • Риоте дори учи Кайтен наге – Уке атакува със статичен захват за двете китки отпред. Тори изпълнява въртеливо хвърляне от вътрешна страна. Техниката е в два варианта: ирими и тенкан.
 • Катате риоте дори Никьо – Уке атакува със статичен захват с две ръце върху едната ръка на тори. Тори изпълнява втори ключ. Техниката е в два варианта: ирими и тенкан.

Сувари ваза

 • Шомен учи Кокю наге - Уке атакува с удар отгоре надолу към главата. Тори изпълнява хвърляне контролирайки врата на уке. Техниката завършва с осае.
 • Шомен учи Икьо - Уке атакува с удар отгоре надолу към главата. Тори изпълнява първи ключ. Техниката е в два варианта ирими и тенкан.
 • Ката дори Никьо - Уке атакува с динамичен захват за рамото. Тори изпълнява втори ключ.Техниката е в два варианта ирими и тенкан.
 • Бокен ката 1 – “Хаппо гири”. Катата се състои от 13 движения, в които са включени основните удари шомен учи и муне цуки.
 • Джу ваза – Демонстрация на свободни техники срещу Риоте дори, Мае рио ката дори, Уширо текуби дори.

2 КЮ
Кафяв колан

Минимум 6 месеца и 60 часа тренировки след получаване на 3кю, а също така и участие в един айкидо семинар. 

КИ Тестове и упражнения

 • Агура но шисей – Седеж с кръстосани крака.
 • Ката ашиаге – Запазване на равновесие с вдигнат и свит крак във въздуха и изпъната напред едноименна ръка.
 • Агаранай карада –"Неповдигаемото тяло". Изпълнява се от шизен тай.
 • Въпроси: Изпитната комисия може да зададе някои от следните въпроси по време на изпита:

   - Кои са четирите основни принципа на айкидо?

   - Какво е айкидо?
 • Кокю хо – Демонстрация за дишане.

Техники

Тачи ваза

 • Мае рио ката дори Кокю наге – Уке атакува с динамичен захват  за двете рамена отпред. Тори изпълнява хвърляне до едно коляно.
 • Уширо рио ката тори Кокю наге – Уке атакува с динамичен захват  за двете рамена отзад. Тори изпълнява хвърляне до положение в сейдза.
 • Катате риоте дори Кокю наге – Уке атакува със статичен захват с две ръце върху едната ръка на тори. Тори изпълнява динамично хвърляне контролирайки врата на уке и завършва техниката с разноименен крак и ръка. Техниката е в два варианта: ирими и тенкан.
 • Мае Рио ката дори Коте гаеши – Уке атакува с динамичен захват за двете рамена отпред. Тори изпълнява хвърляне с усукване на китката и ключ.
 • Ката дори Мен учи Ирими наге – Уке атакува едновременно със статичен захват за рамото и прав удар отдолу нагоре към главата. Тори изпълнява хвърляне контролирайки врата на уке и завършва техниката с едноименен крак и ръка.

Ханми хандачи ваза

 • Катате дори Шихо наге - Уке атакува със статичен захват за разноименна китка. Тори изпълнява хвърляне в четири посоки. Техниката е в два варианта ирими и тенкан.
 • Катате дори Санкьо - Уке атакува с динамичен захват за разноименна китка. Тори изпълнява трети ключ. Техниката е в три варианта - ирими и тенкан с осае, както и с наге.
 • Муне цуки Коте гаеши - Уке атакува с прав удар. Тори изпълнява усукване на китката, хвърляне и ключ.

Тачи ваза

 • Риоте дори Коши наге – Уке атакува с динамичен захват за двете китки отпред. Тори изпълнява хвърляне с таз.
 • Мае гери Кокю наге – Уке атакува с преден удар с крак. Тори изпълнява динамично хвърляне контролирайки врата на уке и завършва с разноименен крак и ръка. Техниката е в два варианта ирими и тенкан.
 • Джу ваза – Демонстрация на свободни техники срещу всякакви удари и захвати.
 • Джо ката 1 – Ката с тояга включваща 22 движения.

1КЮ
Кафяв колан с черта

Минимум 6 месеца и 60 часа тренировки след получаване на 2кю,а също така и участие в един айкидо семинар след получаване на 2кю.

  КИ тестове и упражнения

 • Тай сабаки с бокен – Придвижване на тялото срещу разсичащи и мушкащи атаки с меч от шомен учи, йокомен учи и муне цуки. Атаката на уке и защитата на тори се изпълняват с киай.

Техники

Тачи ваза

 •  Уширо текуби дори Джуджи наге – Уке атакува с динамичен захват за двете китки отзад. Тори изпълнява хвърляне посредством кръстосан ключ на ръцете.
 • Йокомен учи Судори – Уке атакува със страничен удар към главата. Тори подсича краката на уке преминавайки в сейдза.
 • Катате риоте дори Коте гаеши – Уке атакува със статичен захват с две ръце върху едната ръка на тори. Тори изпълнява усукване на китката, хвърляне и ключ.
 • Муне цуки Суми отоши – Уке атакува с прав удар в областта на слънчевия сплит. Тори изпълнява ъглово хвърляне.
 • Ката дори  Гамен учи Икьо – Уке атакува едновременно със статичен захват за рамото и прав удар към лицето. Тори изпълнява първи ключ. Техниката e в два варианта: ирими и тенкан.
 • Танто дори – Уке атакува с нож - шомен учи, йокомен учи и муне цуки. Тори изпълнява минимум по три техники.
 • Бокен ката 2 – Катата се състои от 13 движения в които са вкючени основните удари шомен учи, йокомен учи и муне цуки.
 • Рандори – Защита от различни удари и захвати срещу 3 укета.
 

Taчи ваза - Уке и тори са в изправено положение.
Сувари ваза - Уке и тори са в сейдза.
Ханми хандачи ваза – Уке е изправен, а тори е в сейдз
а.

 1. Това са минималните изисквания при провеждане на изпит.
 2. Много от техниките се изпълняват в двата варианта ирими и тенкан (омоте и ура) и те трябва да се знаят.
 3. Много от техниките се изпълняват, както от статичен , така и от динамичен захват.
 4. При провеждане на изпита трябва да можете да изпълните всички техники от предишните изпитни програми.
 5. Всички кандидати за изпит трябва да изпълнят следните условия:
 • да са платили годишната си такса.
 • да са предали предварително молбата си за изпит на съответния инструктор.
 • да са платили изпитната такса преди изпита.

Шодан
Черен колан 1 степен

Минимум  9 месеца тренировки и  90 дни след защитата на 1 кю и участие в един инструкторски семинар.

 • Написани есета на теми: Какво е айкидо? Какво е шугио?

Техники

 • Муне цуки – Демонстрация на минимум 5 техники.
 • Йокомен учи – Демонстрация на минимум 5 техники.
 • Уширо текуби дори – Демонстрация на минимум 5 техники.
 • Риоте дори – Демонстрация на минимум 5 техники.
 • Ханми хандачи ваза – Демонстрация на различни техники от сейдза срещу едно уке.
 • Бокен дори – Демонстрация на минимум 3 техники срещу основните атаки с меч от шомен учи, йокомен учи и муне цуки.
 • Джо ката 2 – Ката с тояга включваща 22 движения.
 • Рандори – Защита от различни удари и захвати срещу 4 укета.

Нидан
Черен колан 2 степен

Минимум 18 месеца тренировки и 50 часа като асистент инструктор. Участие в един инструкторски семинар след защитата на шодан.

 • Есе на тема “Айкидо - история и бъдеще”.

Техники

 • Ката дори Гаменучи – Демонстрация на минимум 5 техники.
 • Шомен учи – Демонстрация на минимум 5 техники.
 • Ханми хандачи ваза – Демонстрация на различни техники от сейдза срещу две укета.
 • Джо дори – Демонстрация на минимум 3 техники срещу основните атаки с тояга от шомен учи, йокомен учи и муне цуки.
 • Рандори – Защита от различни удари и захвати срещу 5 укета.

Сандан
Черен колан 3 Степен

Минимум 30 месеца тренировки, 100 часа като асистент инструктор и участие в два инструкторски семинара след защитата на нидан.

 • Есе на тема “Айкидо философия”

Техники

 • Джо наге – Хвърляне с тояга – Свободна демонстрация.
 • Куми джо – Демонстрация на 5 основни форми с тояга.
 • Куми тачи – Демонстрация на 6 основни форми с меч.
 • Рандори – Защита от различни удари и захвати срещу 6 укета.

Йондан
Черен колан 4 степен

Минимум 42 месеца тренировки, 200 часа като инструктор и участие в два инструкторски семинара след защитата на сандан.

 • Есе на тема “Приложения на айкидо”
 • Интервю.

  Техники

 • Кихон ваза – Демонстрация на основни техники - минимум 5 минути.
 • Хенка ваза – Демонстрация на променящи се техники - минимум 5 минути.
 • Ойо ваза – Демонстрация на приложни техники – минимум 5 минути.
 • Методика на преподаване – Демонстриране на преподаване на кихон и ойо ваза.