Атаки (шомен учи, катате дори...) Ключове и хвърляния (икьо, ирими наге...)
Части на тялото (хара, тегатана...) Степени и звания (титли) ( сенсей, семпай, кохай...)
Броене (ичи, ни, сан...) Техники (кумитачи, джиу уаза...)
Команди (иой, рей...) Униформата (ги, хакама, зори...)
Посоки ( миги, хидари, джодан...) Други айкидо термини (бокен, мисоги...)
Стойки, позиции (камае, ханми...) Части на катана (цуба, сая, киссаки...)

Удари

Атеми Удар в жизнена точка.
Гедан-цуки Удар с юмрук в долната част на тялото.
ГериУдар с крак.
Гияку-учи Противоположен удар.
Гияку-цуки Удар с юмрук с разноименната ръка.
Джодан-цуки Удар в горната част на тялото.
Ипон-кен Удар с фалангата на единия пръст.
Йоко-учи Удар отстрани.
Йокомен-учи Страничен (диагонален) удар по окръжност към главата.
Каеши-цуки Ответен (контра) удар.
Катате-учи Удар с една ръка.
Мае хиджи ате Удар с лакът напред.
Мен-учи Удар към главата.
Муне-цуки Удар към гърдите.
Ой-цуки Удар със стъпка.
Тецуи Чуков удар с юмрук.
Учи Вътрешен; удар.
Цуки Обикновенно в айкидо, шудан ой-цуки.
Чоку-цуки Директен удар.
Шомен-учи Удар отгоре към главата.
Шомен-цуки Фронтален удар, мушкане.
Шудан-цуки Удар с юмрук в коремната област.

Захвати

Гияку-дори Захват с разноименна ръка; например да хванеш дясната китка на противника с твоята лява ръка.
ДориЗахват (сграбчване).
Ката-дори Захват за рамото.
Катате-дори Захват с една ръка за другата ръка.
Кататекоса-дори, Aйханми катате-дори Захват с едноименна ръка.
Куби-дори Захват за врата.
Мороте-дори, Kатате риоте-дори Захват с две ръце върху една ръка.
Муне-дори Захват за ревера с една или две ръце.
Риоката-дори Захват за двете рамена.
Рьоте-дори Захват за двете ръце.
Соде-дори Захват за ръкава.
Уширо ери-дори Захват за врата отзад (обикновено за яката).
Уширо куби шиме Душене отзад.
Уширо риоката-дори Захват за двете рамена отзад.
Уширо риоте-дори Захват за двете ръце отзад.
Уширо текуби-дори Захват за китката отзад.
Фудари-дори Едновременен захват от двама на ръцете.
Хиджи-дори Захват за лакътя.
Абара Ребрата.
Аго Челюст.
АкиресукенСухожилията на петата.
Атама Глава.
Аши Крак.
Ашикуби Глезен.
Ганмен Лицето.
Гекон Точка на натиск под долната устна.
Гококу Точка на натиск в месестата част на ръката между палеца и показалеца.
Дайтай Бедрото.
Денко Атеми точка в областта на плаващите ребра.
Джинчу Точка на натиск на горната устна под носа.
Джинкай-кюшо Жизнени точки по човешкото тяло.
Джинтай, Шинтай, Карада Тялото.
Джуизо Областта на бъбреците.
Джунчу Атеми точка на горната устна.
Доко Точка на натиск зад ухото.
Емпи Лакът.
Зенван Предмишница.
Зеншин Цялото тяло.
Йокомен Страничната част на главата.
Какато Петата.
Какуто Задната част на китката (за удар).
Катате Ръка (от лакътя до китката).
Каши Краката.
Кейчу Атеми точка отзад на врата.
Кенкокоцу Лопатки.
Кикан Трахея.
Коко Областта между палеца и показалеца.
Кокоро Сърце.
Коте Китка.
Куби Врат.
Куби-нака Атеми точка в основата на черепа.
Кюшо Жизнена точка по тялото.
Мата Бедрото, слабините.
Мен Глава.
Миказуки Атеми в ъгъла на челюстта.
Мими Уши.
Мороте Дете ръце.
Мукозуне Атеми точка в средата на пищяла.
Муне Гърди, гръден кош.
Мурасаме Точки на натиск от двете страни на врата успоредно зад ключицата.
Найке Точка на натиск от вътрешната страна на глезена.
Нуките Краищата на стегнатите пръстите (на ръката).
Сейкен Предната част на юмрука.
Сейкичу Гръбнака.
Сенака Задната част на тялото.
Сокей Слабини.
Сокусо Върховете на пръстите на краката (за удар с крак).
Сокутей Долната част на петата.
Сокуто Сранична (режеща) част на стъпалото.
Танден Долна част на корема.
Те-но-хира Дланта.
Те-ура Вътрешната страна на китката.
Тейшо Меката част на дланта.
Текуби Китка.
Тенто Атеми точка най-отгоре на главата.
Уаки Страна, мишница.
Уакикаге Атеми точка в мишницата.
Уде Цялата ръка.
Уракен Задната част на юмрука.
Фукуто Атеми точка точно над вътрешната страна на коляното.
Хаито Обърната ръка.
Хайван Задната част на предмишницата.
Хайшу, Шухай Задната част на ръката.
Хара Корем. Център на тежестта, разположен на около пет сантиметра под пъпа. Смятало се е, че това е мястото на духа /разума "извора на ки". Техниките в айкидо е добре да се изпълняват, колкото е възможно повече от или чрез хара.
Хиджи Лакът.
Хиджи-цуме Атеми точка от вътрешната страна на лакътя.
Хитай, Зенгаку Чело.
ХохоБуза.
Чотоцу Атеми точка между очите.
Шита хара Долната част на корема.
ШоГлава.
Шомен Теме или част от лицето (между очите).
Шуто Странична (режеща) част на ръката.
Юби Пръст (на ръката).
1 Ичи едно
2 Ни две
3 Сан три
4 Ши (или йон) четири
5 Го пет
6 Року шест
7 Шичи (или нана) седем
8 Хачи осем
9 Ку девет
10 Джу десет
11 Джу ичи десет+едно
12 Джу ни десет+две
13 Джу сан десет+три
14 Джу ши (или джу йон) десет+четири
36 Сан джу року три десетици+ шест
43 Йон джу сан четири десетици+три
72 Нана джу ни седем едсетици+две
99 Ку джу ку девет десетици+девет
100 Хяку сто
1000 Сен хиляда
10 000 Ман десет хиляди
101 Хяку ичи сто+едно
201 Ни хяку ичи двеста+едно
546 Го хяку йон джу року петстотин+четири десетици+шест
3427 Сан зен йон хяку ни джу нана (или шичи)  
33 456 Сан ман сан зен йон хяку го джу року  
  Някои изключения
Можете да използвате "ши" или "йон" в 3654,но използвайте "йон" за 40, 400, 4000 и т.н. 
Можете да използвате "шичи" или "нана" в 9607, но използвайте "Нана" за 70,700,7000 и т.н.
600 = "Роппияку" (не "року хяку")
800 = "Хапияку" (не"хачи хяку")
8000 = "Хасен" (не"хачи сен")
Ато Назад/отиди назад.
Джосеки ни рей Поклони се към горната страна на доджото.
Йои Готови.
Камиза ни рей Поклони се към камиза (боговете).
Киоцукете Внимателно.
Кирицу Изправи се, стани.
Коутай Смени.
Мавате Обърни се.
Мате Изчакай.
Мокусо Затвори очи, медитация.
Отогай ни рей Поклонете се един на друг.
Рей Поклони се, поздрави.
Семпай ни рей Поклони се към семпая.
Сенсей ни рей Поклони се към сенсея.
Сувате Седни.
Тате Изправи се.
Хаджиме Започни.
Хаяку Бързо.
Шинзен ни рей Поклони се към светилището.
Шомен ни рей Поклони се към шомен.
Юкури Бавно.
Юру яка ни Леко, плавно.
Яме Спри.
Думи
Аригато Благодаря (неофициално).
Гомен насай Извинете, съжалявам.
Дозо Моля, започнете.
Домо Благодаря (неофиално).
Домо аригато Благодаря (официално).
Домо аригато годзаймашита На японски "Благодаря Ви много". В края на всеки урок е редно да се поклониш и да благодариш на инструктора и на онези с които си тренирал.
Ийе Не.
ИрашаймасуДобре дошъл.
Онегайшимасу "Приветствам те да тренираш с мен" или буквално "отправям молба". Поздрав при започване на тренировка.
Сумимасен Извинете (за да привлечеш внимание).
Уакаримас Разбирам.
Хай Да.
Асоко Там.
Гияку Обратен, противоположен, обърнат.
Зенпо Отпред, пред.
Ичимонджи, Шокусен Права линия.
Йоко Хоризонтален, страничен.
Кику По-ниско.
Коми Приближаване, доближаване.
Мае Напред.
Масугу Право напред.
Миги Надясно.
Нака Център.
Нака-ни Към центъра.
Нанаме Диагонал.
Омоте Отпред, пред.
Отоши Спускане, смъкване.
Соко Там, тази позиция.
Сото Външен.
Уе Горе.
Ура "Заден". Група от айкидо техники изпълнявани чрез придвижване зад нападателя и обръщане. Понякога ура техниките се наричат тенкан (завъртащи) техники.
Учи Вътрешен.
Уширо Назад, зад.
Хантай Обратно.
Хантай-ни В обратна (противоположна) посока.
Хапо Осемте страни; във всички посоки.
Хейко Успореден.
Хидари Наляво.
ШинтайПраволинейно движение.
Шокаку Десни ъгли.
Шомен Челен (право напред).
Ай ханми Взаимно странична позиция. Двамата партньори са с един и същи крак напред.
Гедан Ниска позиция. Затова гедан но камае е стойка, при която ръцете или оръжието са в ниска позиция.
Гияку хамни Противополжно странична позиция. Двамата партньори са с противоположен крак напред.
Джодан Горна позиция. Джодан но камае е такава позиция при която ръцете или оръжието се държат високо.
Дза Седеж.
Иай гоши Бедрата леко надолу, стабилна позиция.
Иай хиза, Тате хиза Коленичене на един прасец.
Камае Позиция, стойка.
Карума Като уаки камае, острието е хоризонтално.
Касуми Ръцете са кръстосани отгоре, за да скрият техниката (планинска мъгла).
Киза Коленичене, но с упора на пръстите.
Конго Острието е вертикално пред лицето.
Санкакутай Отбранителна позиция, стъпалата разположени под прав ъгъл.
Сейган Естественна стъпка, основна (камае).
Сейза Позиция на седеж върху прасците.
Таги Седяща позиция.
Тачи Изправена позиция.
Уаки камае Мечът е насочен надолу и назад за сутеми ваза в (саможертвователни) хвърляния.Обикновено мечът е отдясно (миги уаки камае), ляв крак напред. Другата цел на тази позиция е да се прикрие дължината на меча, особено ако е счупен.
ХандачиПозиция на колене.
Ханми Стойка наполовина напред.
Хасо но камае Позиция "фигура осем". В хасо но каме, мечът се държи горе до главата, така че лактите да са разтворени и насочени надолу.
Хитоеми Равна стойка, стъпалата паралелни.
Шизентай Основна, естественна позиция, при която краката са на ширината на раменете.
Шудан Позиция на средно ниво, мечът е в средно положение.
Ключове
Икьо 1. ключ = Оши таоши, уде осае
Никьо 2. ключ = Коте маваши, котемаки
Санкьо 3. ключ = Коте хинери, шибори-киме
Йонкьо 4. ключ = Текуби осае
Гокьо 5. ключ = Куджи осае
Рокьо 6. ключ = Хиджи киме осае
Нанакьо 7. ключ = Йонкьо приложено отзад на китката.
Хакьо 8. ключ = Никьо (модифицирано).
Кукьо 9. ключ = Обърнато никьо.
Хиджи гарамиТехника на обездвижване с ключ на лакътя.
Осае Да натискаш, обездвижваш.
Хвърляния
Айки отоши Дълбоко влизане с повдигане предния крак на уке.
Гансеки отоши Ключ на ръката с лакът опънат през рамото.
Джуджи наге, Джуджи гарами Хвърляне, обгръщане на ръка ("хвърляне №10, тъй като ръцете образуват знака за 10 на японски "+", ръцете са кръстосани, лактите заключени).
Ирими наге Влизащо хвърляне.
Кайтен наге Завъртащо хвърляне, учи кайтен наге, сото кайтен наге (вътрешно и външно).
Катагатаме Разновидност на кайтен наге, при което се заключва рамото.
Кокю доса Дихателна техника (от сейза).
Кокю наге Хвърляне с използване на дихателна сила (има ги много в айкидо). Повечето от тях са просто варианти на основна техника.
Кокю хо Например: мороте дори кокю наге или рьотемочи кокюнаге, уде-ороши ирими.
Коте гаеши Извиване на китката навън.
Коши наге Бедрено хвърляне.
Маки отоши Наге завършва техниката долу на едно коляно, след като е хвърлил уке през рамото си.
ОтошиСъбаряне.
Суми отоши Ъглово събаряне.
Суни гаеши Ъглово хвърляне .
Тенчи наге Хвърляне " небе-земя".
Уширо удороши Поваляне отзад.
Шихо наге Хвърляне в четири посоки.
Вака сенсей Млад майстор. Не се използва докато е жив старшия майстор.
Дан Степени за по-напреднали от 1-ва до 10-та; шодан, нидан, сандан, йондан, годан, рокудан, нанадан, хачидан, кудан, джудан.
Доджо-шо "Водач" на доджо.
Дошу Пазител на пътя (понастоящем Моритеру Уешиба).
Кайсо Титла. Създателя на айкидо (т.е. Морихей Уешиба).
Кайчо "Собственник" на училище (организация); например Сей До Кан.
Канчо "Собственник" на училище (сграда, зала); например Юген Кан.
Кохай Начинаещ ученик.
Кю Ученическа степен от 7-ма до 1-ва; нанакю, рокю, гокю, йонкю, санкю, никю, иккю.
Муданша Членове със степен кю.
О' Сенсей Великият учител (Морихей Уешиба).
Семпай Старши ученик.
Сенсей Учител.
Соке Пазител на стила (глава на семейство, обединител на боговете и родословието).
Учи деши Постоянно живеещ ученик. Ученик, който живее в доджо и се отдава на тренировки и поддържане на доджото (и понякога лично помага на сенсея на доджото).
Фукушидоин Официална титла чието подзначение е приблизително "помощник инструктор".
Шидоин Официална титла означаваща приблизително " инструктор".
Шихан Официална титла означаваща приблизително " майстор инструктор". "Учител на учителите".
Юданша Членове със степен дан.
Атеми уаза Техники за удар в жизнена точка.
Аши уаза Хвърляне с помощта на крака.
Дори Отнемане, вземане, атакуване.
Джиу уаза Практикуване на техники в свободен стил. Обикновено включва набор от атаки или техники. Различно е от рандори, където всичко е позволено.
Джо-дориОтнемане на тояга.
Джо-нагеХвъряща техника чрез джо.
Каеши уаза Противодействащи (париращи) техники.
Кансецу уаза Техники за заключване на ставите.
Катаме уаза Техники за обездвижване. Съдържат осае уаза, кансецу уаза и шиме уаза.
Кихон уаза Основни техники.
Кумиджо Практикуване по двойки с тояга.
Кумитачи Практикуване по двойки с меч.
Нагаши уаза Преминаване от една в друга техника.
Не уаза Сграбчващи техники (техники на борба в легнало или полулегнало положение).
Оджи уаза Да блокираш и след това да контраатакуваш.
Омоте уаза Техники, които се изпълняват напред.
Осае уаза Техники за обездвижване (приковаващи техники).
Рендзоку уазаВерижност на техниките.
Ренраку уазаИзкуството да се комбинират техниките.
Сувари уаза Техники изпълнявани от уке и наге в седнало пложение (сейза).
Сукаши уаза Техники непозволяващи на нападателя да приложи захват или да осъществи удар.
Сутеми уаза Техника, при която се жертва част от тялото.
Танто дори Отнемане на нож.
Тачи дори Отнемане на меч.
Тачи уаза Техники от изправено положение.
Те уаза Технки с ръка (които се използват срещу оръжия).
Уаза Техники.
Уке уаза Техники за блокиране.
Учи уаза Техники за удар.
Уширо уаза Техники срещу атаки отзад.
Ханаши уаза Техники за освобождаване от захват, познати са също като хазуши уаза.
Ханми-хандачи уаза Техники, при които единият е изправен, а другият е седнал.
Хенка уаза Променяща се техника.Осбено когато се започва с една и се преминава в друга техника в средата на изпълнението.
Хитори уаза "Практикуване с невидим партньор".
Ши уаза Техники на отблъскване.
Ери Ревер, яка.
Ембу ги Горна част (униформа за демонстрация).
Зекен Емблема бродирана на гърдите със собственото име и името на доджото.
Зори Японски сандали, които се носят извън доджото. Събуват се за да се запази татамито чисто.
Кейко ги, До ги, Ги Униформа за трениране.
Кеса Ревер (част от монашеско облекло, която виси през лявото рамо).
Кошита Задна твърда част на хакамата.
Матадачи Отворена част отстрани на хакамата.
Мон Семеен герб върху униформата.
Монцуки Горна дреха с широки ръкави, с герб на гърдите, ръкава и гърба.
Оби Колан.
Соде Ръкав на горна дреха за трениране.
Таби Японски чорапи-чехли, които се носят в доджото.
Таномо Широки ръкави на официални горни дрехи.
Тенуги Малка кърпа за избърсване на лицето. Носи се под шлема в кендо.
Ува ги Горна дреха за трениране.
Хакама Пола-панталон, които обикновено се носи от черните колани. В някои доджо хакама се носи от жени от всики рангове, а в други от всикчи практикуващи.
Хера Закачалка отзад на хакамата.
Термин Дефиниция
Агацу "Победа над самия себе си". Според основателя истинска победа (масакацу) е победата, която всеки постига над самия себе си (агацу). Масакацу агацу - "истинска победа на себепознаване" е основополагащо мото в айкидо.
Ай нуке "Взаимно избягване". Изход на двубоя от който всеки участник излиза без наранявания. Това отговаря на идеала на айкидо, според който конфликт се разрешава без да се стига до нараняване на всяка от участващите страни.
Ай учи "Взаимно убиване". Изход на двубоя, при който всеки участник убива другия. В класическият японски бой с мечове практикуващите често били окуражавани да влизат в двубой с цел да постигнат поне ай учи. Смятало се е, че мотивацията за победа дори с цената на собствения живот е нужна, за да се постигне сътояние на пълно съсредоточаване върху задачата да се посече противника. Това съсредоточаване е емблематично в айкидо, в техниката икьо, където единия противник влиза в обсега на атакуващия, за да осъществи техниката.
Айки Сливане със силата на енергията на Вселената, силата на живота, сливане на духа на живота, сливане на положителната и отрицателната ки.
Айки окамиВеликия дух на айки (хармония).
Айки джуцу Бойно изкуство, първоначален вариант на айкидо.
Айки тайсоУпражнения за координация между дух и тяло.
Айкидо Думата айкидо е съставена от три японски йероглифа: ай - хармония, ки - дух, разум или всемирна енергия, до - път. Затова айкидо е "пътят на хармония с всемирната енергия." Айки може да се интерпретира като "приспособяване към обстоятелствата". Това тълкуване е по- нестандартно, но то избягва конкретни нематериални аспекти, а също добре обобщава и физическите и психическите идеи на айкидо.
Айкидока Практикуващ айкидо.
Айкикай "Айки асоциация". Термин, който се използва да обозначи организацията създадена от основателя за разпространяване на айкидо.
Аши сабаки Придвижване.Подходящото придвижване е същественно в айкидо за развиване на добър баланс и за улесняване лекотата на движение.
Аюми Ходене.
Аюми аши Придвижване с предния крак, сочещ навън.
Бодай шин Пробуденият или просветленият ум, дух.
Бокен или бокуто Дървен меч. Много от айкидо движенията са произлезли от традиционната японска фехтовка.В практиката за напреднали, оръжия като бокен се използват за изучаването на тънкостите на определени движения, връзките, които съществуват между техники с и без оръжие, защити срещу оръжия и подобни.
БугейшаМайстор на бойните изкуства.
Будо "Боен път" Японският йероглиф за "бу" (боен) е произлязъл от йероглифи означаващи "спирам" и (оръжие като) "алебарда". В тази връзка "бу" може да се тълкува "да се спре алебарда". В айкидо се приема, че най-добрият начин за предотвратяване на жесток конфликт е да се наблегне на формирането на индивидуалния характер. Затова, пътят (до) на айки е равен на пътя бу, възприет в смисъл на предотвратяване и избягване на насилието доколкото е възможно.
Будока Този, който практикува Будо.
БушиВоин.
Буши-ва Древен японски термин за хармония, съзвучие и координация.
ВакидзашиКъс меч.
Гаеши (каеши) Обратно, връщане.
Гаку Калиграфия, окачена на стените на доджото.
ГириПонятието за чест в Буши-до.
Го-но сенОтнемане инициативата на схватката.
Гошин-джуцуСамоотбрана.
Джинджа Шинтоистки храм, свято място. Айки джинджа има в Иуама, префектура Ибараки, Япония.
Джо Дървена тояга с дължина 127 см. Първоначално джо се използва като бастун. Не е ясно как става оръжие в айкидо. Много джо движения идват от традиционния японски бой с копия. Други вероятно са дошли от джу-джуцу, но голяма част изглежда са били привнесени в айкидо от основателя. Джо обикновено се използва в практиката за напреднали.
Джо-джуцуИзкуство на боя с къса тояга.
Джодза Друго име за камидза.
ДжуГъвкавост.
Дза рейПоклон в сейдза.
Дза-хо Упражнения в седеж.
Дземпо кайтен укеми Падане с кълбо напред.
До Път/пътека. Японският йероглиф за "до" съвпада с китайският йероглиф за "тао" (както в "таоизъм"). В айкидо подзначението е, че това е начин за достигане до просветление или начин за усъвършенстване на характера чрез айки.
До кьо Преподаване на пътя.
Доджо Буквално "място на пътя", също "място за просветление", където се практикуват зен медитация и бойни изкуства.
ДосаУпражнения.
Заншин Буквално "запазващ разума/сърцето". Дори, когато една айкидо техника е била завършена, практикуващият трябва да остане в състояние на равновесие и адекватност. Затова заншин се тълкува също и като "следване през" техниката, а също и като готовност на практикуващия да отвърне на допълнителни атаки.
Зен Будистко учение или течение характеризиращо се с техники, които са създадени да водят до просветление. Всъщност, зен набляга на различни видове упражнения за медитация, които би трябвало да доведат практикуващия до вникване в същността на реалността (виж ку и мокусо).
Зенго ундоУпражнение в две посоки.
ИбукиВид дълбоко дишане.
Ирими Влизане.
Исшин ден шин От моята душа към твоята душа; директно, безгласно. Начин на предаване на познанието от учител към ученик.
ЙомиУмението да се прочете намерението по изражението на лицето.
Кай Организация.
Кайтен Ротативен, въртелив.
Какарай гейкоГрупова практика.
Камае Позиция или стойка с или без оръжие. Камае може също да означава разстояние "ма ай" спрямо партньора. Въпреки че, камае се отнася до позицията във физическия смисъл на думата в айкидо съществува неразривна зависимост между физическо и психическо състояние. Придобиването на добра физическа стойка способства за придобиване на съответното добро психическо състояние. В айкидо е важно да се поддържа доколкото е възможно положително и силно състояние на съзнанието.
Ками Божество, жива сила или дух. Според шинто религията светът е пълен с ками, които често участват в действията на човешките същества.
Камидана Място в доджо, където се намира списъка със знаменити изречения (писания).
Камиза Малко светилище (особенно в айкидо). Обикновено е разположено в горната част на доджото и често там се поставя снимка на основателя или някаква калиграфия. Всеки се покланя към камиза, когато влиза или излиза от доджото (или татамито).
Кан гейкоТренировка през най-студеното време от зимата.
Кара Празен.
Ката "Форма" или определен модел на движения в айкидо, особено с джо.
КатамеМетоди на задържания.
Катана Това което обикновено наричат "самурайски меч".
Кацу джинкен "Мечът, който спасява живот". Японската фехтовка с времето е била повлияна от будизма (осбено зен будизма) и таоизма. Нейните последователи започнали да проявяват голям интерес към включването на нравственните принципи в тяхната дисциплина. Според някои практикуващи, ненадминатият майстор на меча трябва да е способен да го използва не само за да убива, но и за да спасява живот. Идеята за кацу джинкен е намерила явно приложение в развитието на техники, в които се използват не-режещите части на меча за удар или контролиране на противника. Влиянието на някои от тези техники се среща в айкидо. Други техники са били развити и чрез тях невъоръжен човек (или човек, който не желае да използва оръжие) може да обезоръжи нападателя. Тези техники често се практикуват в айкидо (виж сецу нин то).
Кейко Тренировки. Единствената тайна за успеха в айкидо.
Кен Меч.
Кеншо Просветление (виж мокусо и сатори).
Кеса кири (гири)Диагонално разсичане с меч.
Ки Жизнена енергия. Духовна енергия. "Духът" е шин, а не ки. Тялото следва ки, а ки следва шин. Важно е да се знае, че в източната традиция шин е психологическият фактор, ки е психо-физически, а физическата сила-физически фактор. Ки е невидима активност изпълнена с енергията на космоса и се превръща в материалната енергия във всяка клетка на нашето тяло.
Ки гай юкуЕнергията е избягала или изчезнала.
Ки мусуби Ки но мусуби = Буквално "завързване/връзване на ки". Процес, при който се постига синхрон в движенията или намеренията на партньора в самото им начало и поддържане на връзка с партньора по време на прилагане на айкидо техника. Правилното използване на ки мусуби изисква чисто, гъвкаво и внимателно съзнание (виж сецузоку).
Ки но нагаре Поток на духа (жизнената сила).
Киавасе Хармония, която трябва да се установи между действието на уке и на тори.
Киай Вик, който се възпроизвежда с цел съсредоточаване на цялата енергия в едно единствено движение. Дори когато липсва звуков киай е добре да се запази усещането за киай в определени важни моменти в техниките на айкидо.
Киме Съсредоточаване, концентрация.
КимеруДа се направи решително задържане.
Кинхин Специална разходка, правена между два периода на дза дзен медитация.
Кири отоши Сечене надолу.
Кири-но цунами "Ки", като вълна.
Кихон (Нещо, което е) основно. В айкидо често има привидно много, различни начини за изпълнение на една и съща техника. За да се вникне в особенностите на дадена техника и да се улови нейната същност е нужно да се разбере кихон.
Кишомару Уешиба Синът на основателя на айкидо.
Когеки-хоНачини на атакуване.
Кокю "Дишане". Част от айкидо е развитието на (кокю-рокю) или "силата на дишането". Това е съчетаването на дишането с движението. Един прост пример: Когато вдигаме тежък предмет ни е по-лесно да го вдигнем издишайки. Също така контролирането на дишането може да улесни по-добрата концентрация и да премахне стреса. В много традиционни форми на медитация, фокусирането върху дишането се използва като метод за развиване на по-висока концентрация или спокойствие на ума. Това е и идеята в айкидо. Много упражнения в айкидо се наричат "кокю хо" или "дихателни упражнения". Тези упражнения имат за цел да развият кокю-рокю.
Кокю го ауПостигане на хармония между собственото дишане и това на противника.
Кокю но хенка Движение на дъха, дихателната сила.
Кокю рьоку Мощ на дихателната сила, сила на дъха.
Кокю рьоку йосей-хоСъздаване и разгръщане на цялата човешка енергия.
Кокю рьоку-но йошей-хоУпражнение за мощта на дихателната сила.
Кокю тенкан-хоЗавъртане на дихателната сила.
Коте гаеши-хоУпражнение за завъртане на китката навън.
Коте-мауаши-хоУпражнение за завъртане на китката навътре.
Котодама Упражнение за произнасяне на различни звукове (фонетични части на японския език) с цел достигане до окултни състояния. Основателят на айкидо се е интересувал от шинто и нео-шинто окултни упражнения и е включил голям брой от тях в своята лична айкидо практика.
Ку Празнота. Според будизма , основният характер на нещата е отсъствието (или празнотата) на индивидуалната непроменима духовна същност. Осъзнаването на "несъщността" на нещата е това, което позволява да се развие психическо необвързване и оттам познавателно равновесие на съзнанието. Пълното осъзнаване на (или опитът за вникване в) празнотата е просветлението. Това се показва в айкидо, в идеята за развиване на състояние на познавателна готовност, която позволява незабавна и интуитивна реакция на променящите се обстоятелства (виж мокусо).
Куден Устно напътствие, инструкции.
Кузуши Принцип на нарушаване равновесието на партньора. В айкидо една техника не може да бъде правилно приложена ако първо не се наруши равновесието на партньора. За да се постигне правилно кузуши в айкидо, трябва да се разчита главно на позиция и тайминг, отколкото на физическа сила.
Ма ай Спазване на точна дистанция или тайминг спрямо партньора. Тъй като айкидо техниките винаги се променят според обстоятелствата, важно е да се разбере как различията в началната позиция влияят на времето и прилагането на техниките.
Масакацу Истинска победа (виж агацу).
МауашиКръгов, дъговиден.
Мейсо-хоУпражнение за медитация.
Мидзу-но кокоро "Съзнание като вода", незамъгленост на съзнанието, което се тренира в бойните изкуства.
Мисоги Ритуално пречистване. Тренирането на айкидо може да бъде разгледано, като средство за пречистване, изхвърляне на нечисти мисли от съзнанието и отстраняване на лошите черти в характера. Въпреки че, има някои специфични упражнения за мисоги (като дихателни упражнения) всъщност всеки аспект от айкидо може да се раглежда като мисоги. Това е по-скоро въпрос на личностно отношение и подход към тренирането, отколкото обективна страна на самото трениране.
Мокусо Медитация. Тренировките често започват или завършват с кратка медитация. Идеята на медитацията е да се изчисти съзнанието и да се развие познавателно равновесие. По-важно е, че медитацията е възможност да усетиш, да почувстваш условните модели на мисълта и поведението, за да може такива модели да бъдат изменяни, заличавани или по-полезно използвани. Като допълнение, медитацията може да стане причина за опити за вникване в много аспекти на айкидо (или ако приемем някои будистки твърдения, в самата същност на реалността). Познавателното възприемане и съсредоточаване, което всеки развива по време на медитация трябва да бъдат пренесени в останалите тренировки и упражнения, за да се заличи границата между "медитиращо съзнание" и "нормално съзнание".
Мондо-мон Мон-въпроси, до-отговори, разменяни между ученик и учител.
Моритеру Уешиба Внукът на основателя.
Морихей Уешиба Основателят на айкидо (виж о-сенсей).
Мусуби Съзидателната сила на съществуването, единството; да се съединиш с атакуващия.
Мушин Буквално "без разум" - празно съзнание. Състояние на познавателно възприемане характеризиращо се с отсъствието на свързана мисъл. Състояние на съзнанието, в което то действа без да придава обективност на идеите. Мушин често погрешно се смята за състояние на чиста спонтанност. Въпреки че, спонтанността е отлика на мушин тя не е идентична с мушин. Би могло да се каже, че в състояние на мушин практикуващият е свободен да използва понятия и разграничения без да бъде повлиян от тяхната същност.
Мушин-но кокороКонцентриране.
МушотокуБез желание за печалба или изгода.
Нагаре Непротиводействие на движението. Една от целите на айкидо е да се научим да не отвръщаме на физическата сила с такава. По-скоро се стремим да приемем потока от физическа сила на противника, като я пренасочим в собствена полза.
Наге Ученикът, който е атакуван от уке и прилага айкидо техники за защита.
Омотокьо Една от така наречените нови религии в Япония. Омотокьо е синкретична смесица от шинтоизъм, нео-шинто мистецизъм, християнство и японска народна религия. Основателят на айкидо е бил поклонник на омотокьо и е въвел някои елементи от тази религия в айкидо. Но той самият е настоявал за това, че не е нужно да си поклонник на омотокьо, за да учиш айкидо или да разбереш целта на айкидо.
ОренайтеНесгъваема ръка.
Рандори Трениране изцяло в свободен стил. Понякога се изолзва като синоним на джу уаза. Въпреки че, айкидо техниките обикновенно се практикуват само с един партньор е важно да се вземе под внимание, че може да последва атака от много нападатели. Много от движенията на тялото в айкидо (тай сабаки) имат за цел да улеснят защитата срещу много нападатели.
Рейги Етикет. Спазването на точните правила по всяко време (и осбено спазването на определен доджо етикет) е толкова важно в тренировките, колкото е и упражняването на техниките. Спазването на етикета показва искреността, желанието и готовността да учим, а също и признаване правата и интересите на другите.
Рензоку Продължение.
Рензоку тенкан-хоСерия завъртания на тялото.
РиПринцип.
РиппоУпражнение в стоеж.
РицурейПоклон от изправен стоеж.
РюШкола.
СабакиДвижение.
Сатори Просветление. В будизма просветлението се характеризира с осъзнаване на отсъствието на непроменимата духовна същност, която стой зад природните феномени. Явленията се разглеждат като празни от такава същност-те съществуват в съвършенна взаимозависимост (енджи). Както го е описал основателят на айкидо просветлението включва осъзнаването на основното единство между човека и Вселената. Най-важният етичен принцип, до който всеки айкидист трябва да достигне е, че той трябва да развие дух на любяща закрила към всички неща (виж ки и шиньо).
Сейко танден Център на тежестта на тялото.
Сецузоку Връзка, последователност на движенията.
Сотай досаУпражнения по двойки.
Сочу гейкоТренировка през най-топлите дни на лятото.
Субури Самостоятелна джо или бокен практика за удари или разсичания.
Суки Отваряне или пролука, при която си уязвим при атака или прилагане на техника, или когато техниката е протекла по друг начин.Суки може да има физически или психически аспект. Една от целите на тренировките е да усещаш суки в собствените си движения или позиция, а също така и да улавяш суки в движенията или позицията на партньора си. Майсторът в айкидо трябва да е развил своите умения до такава степен, че повече да не продължава да има истинска суки.
Суми Ъгъл.
СуриашиПлъзгане.
Сутеми Буквално "да изхвърлиш тялото". Положение, в което оставяме тялото си на изпълнението на дадена техника/в джудо, група от техники, в които единият нарушава равновесието си или променя поза, за да хвърли партньора си (виж ай учи).
Сучо рьоки Умението да се концентрира енергията (ки), получена при дишането, върху една точка или в определена част от тялото.
Тай джуцу "Изкуство на тялото", т.е. практика без оръжие.
Тай-но хенко Тай но тенкан = Основна (самостоятелна) практика, включваща завъртане тялото на 180°.
Тай сабаки Движение на тялото.
Тай-но шинтай Непрекъснато движение.
Такемусу айки "Мото" на основателя, означаващо "неспирно развиващо се бойно изкуство на айки". Синоним на айкидо. Обсега на айкидо не е ограничен само до стандарта, наречен техники, които се учат с практиката. По-скоро тези стандартни техники служат за съхраняването на по-важни принципи (кихон). След като веднъж се приеме кихон е възможно да се създаде безкрайно разнообразие от нови айкидо техники съгласувани с оригиналните условия.
Тандоку досаСамостоятелни упражнения.
Танинсугаке Трениране срещу много нападатели, обикновенно от нападения със захвати.
Танто Нож.
Тачи Вид японски меч (затова тачи-дори отнемане на меча). (Също "изправена позиция").
Тачи рей Поздрав от изправена позиция.
Тегатана "Ръката меч", т.е. режещата (странична) част на ръката. Много айкидо движения подчертават изтегляне и изравняване чрез тегатана. Има също съществени прилики, които се получават между айкидо техниките с меч и принципите на тегатана приложението.
Текуби кансецу джунан-хо Упражнение за ставата на китката.
Текуби фури ундо, Текуби шиндо Разтърсване на китките.
Тенкан Завъртащо движение, особено завъртане тялото на 180° (виж тай но тенкан).
Теншин Движение, при което наге (тори) отстъпва на 45° от атаката. Особено към откритата страна на уке.
Уде фури ундоЛюлеене на ръцете.
Уде фури чояку ундоЛюлеее на ръцете със завъртане.
Уке Човек, който е хвърлян (поемащ техниката). На високо ниво на тренировки разграничаването между уке и наге (тори) става неясно. Това е така отчасти, защото не става ясно, кой започва техниката, а също и защото от определена гледна точка уке и наге (тори) са напъло взаимно зависими.
Укеми Буквално "приемане чрез тялото". Изкуството на падането като отговор на техника. Мае укеми е падане напред, уширо укеми е падане назад. Укеми трябва да може да се изпълнява от всякаква позиция и във всяка посока. Усъвършенстването на укеми уменията е толкова важно, колкото и усъвършенстването на умението за хвърляне и заслужава достатъчно внимание и усилия. В процеса на упражняване на укеми практикуващият има възможност да наблюдава начина на движение, за да разбере по-ясно принципа на айкидо техниките. Както стандартните айкидо техники предлагат стратегии за защита срещу физически нападения, така и укеми практиката предлага стратегии за защита срещу нападане (или срещу прилагането на айкидо или подобна на айкидо техники).
УндоУпражнение.
ФудакакеДъската с имената в доджото.
Фудари Двама души.
Фудо Непоклатим.
Фудо шин "Неподвижно съзнание". Състояние на ментално равновесие и непоклатимост. Съзнанието в това състояние е спокойно и концентрирано (метафорично се нарича "неподвижно"). Фудо мио е будистко божество-пазител, който носи меч в едната ръка (за да унищожaва противниците на будистката доктрина) и въже в другата ръка (за да спасява свещенните същества от бездната на заблудата или от будисткия ад). Затова той олицетворява двойния будистки идеал на мъдростта (мечът) и състраданието (въжето). Да се достигне фудо шин е същото като да се достигне до съзнание, което може да се нагоди към променящите се обстоятелства на живота, но без компромис в етичните принципи.
Фунекоги ундоЗагребващо движение на ръцете.
Фури кабури Движение на повдигане на меча (преди разсичане). Това движение се среща особенно в икьо, ирими наге и шихо наге.
ХаишинОгъване.
Хаишин ундоУпражнение за огъване назад.
Хапо ундоУпражнение в осем посоки.
Харагей Изкуство на работа с хара.
Хей-хо Сливане с природата, принцип във философията на бойните изкуства.
Хенка Движение, промяна.
Хинери Извиване, усукване.
ХисацуПоразяване на противника с първия удар.
Хишириьо Да мислиш без мисъл; съзнание отвъд мислене.
Хо Упражнение.
Хомбу доджо Термин, който се отнася до централното доджо на организацията.Главната квартира на организацията Айкикай (виж Айкикай).
Цуги ашиПлъзгащо ходене.
Чикара Сила, мощ.
Чикара-но дашиката Разпростиране на силата, струене навън.
Чинкон кишинУспокояване на духа и възвръщане към състояние на просветленост.
Чокусен Директен. Затова "чокусен но ирими" означава директно влизане.
Ши сейФорма и сила на стойката.
Шикаку Буквално "мъртъв ъгъл". Позиция в близост до партньора, при която е трудно той да (продължи да) атакува и от която е отностително лесно да се контролират неговото равновесие и движения. Първата фаза на дадена айкидо техника е често да се установи шикаку.
Шико Походката на самурая ("вървене на колене"). Шико е много важна за развитието на силно усещане на центъра на тежестта (хара). А също прави силни таза и краката.
Шим бу фу сацу "Божествената любов не убива".
Шин Съзнание, дух.
Шинкен шобуДуел на живот и смърт.
Шинто "Пътят на боговете". Характерна японска религия. Основателят на айкидо е бил силно повлиян от омотокьо, религия, която до голяма степен се основава на шинто мистицизма (виж ками).
Шиньо "По този начин" или "по подобен начин". Често използван термин в будистката философия (и осбено в зен будизма), който определя характера на нещата както са преживени без да ги отсява през открита идейна рамка. Под въпрос е дали неврологичният познавателен модел на човешките същества се предава върху "чистото" неразтълкувано преживяване (независимо от всякаква идеологизация или категоризация). Шиньо може също така да означава преживяване на неща, които са празни от индивидуална духовна същност (виж ки).
Шихо гириСечене в четири посоки.
ШоджинПървият период на трениране.
Шугио Ежедневно усилено трениране, което води до просветление и пречистване.
Ясуму Почивка, прекъсване за почивка.
1.Цука кашира
2.Саме
3.Цука маки
4.Менуки
5.Мекуги
6.Хабаки
7.Цука
8.Цуба
9.Сеппа
10.Хабаки
11.Коигучи
12.Куриката
13.Сагео
14.Сая
15.Коджири
16.Накаго
17.Мей
18.Мекуги ана
19.Хамачи
20.Катана но нагаса
21.Сори
22.Муне
23.Шиноги джи
24.Шиноги
25.Хамон
26.Джи
27.Ха
28.Моноучи
29.Йокоте
30.Фукура
31.Боши
32.Кошиноги
33.Киссаки
34.Мунемачи