Зимен график 16 септември - 31 май

 

Групи

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя

Деца

5-12 години

19:20 - 20:15 Инструктор: Александър Добрев 5-ти дан

19:20 - 20:15 Инструктор: Александър Добрев 5-ти дан

19:20 - 20:15 Инструктор: Александър Добрев 5-ти дан

19:20 - 20:15 Пом. инструктор: Анелия Недева 1-во кю

19:30 - 20:45 Тренировка * с бокен, джо и танто (защитено 7-мо кю) Инструктор: Александър Добрев 5-ти дан

13:00 - 14:15 Обща тренировка** Инструктор: Александър Добрев 5-ти дан

 

Големи

над 12 години

20:05 - 21:30 Инструктор: Александър Добрев 5-ти дан

20:05 - 21:30 Инструктор: Александър Добрев 5-ти дан

20:05 - 21:30 Инструктор: Александър Добрев 5-ти дан

20:05 - 21:30 Пом. инструктор: Анелия Недева 1-во кю

 

Извънреден график 1 - 30 юни

Групи

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя

Деца

5-12 години

19:20 - 20:15 Инструктор: Александър Добрев 5-ти дан

19:20 - 20:15 Инструктор: Александър Добрев 5-ти дан

19:20 - 20:15 Инструктор: Александър Добрев 5-ти дан

 

19:30 - 20:45 Тренировка * с бокен, джо и танто (защитено 7-мо кю) Инструктор: Александър Добрев 5-ти дан

   

Големи

над 12 години

20:05 - 21:30 Инструктор: Александър Добрев 5-ти дан

20:05 - 21:30Инструктор: Александър Добрев 5-ти дан

20:05 - 21:30 Инструктор: Александър Добрев 5-ти дан

19:30 - 21:00 Пом.инструктор: Анелия Недева 1-во кю

 

Летен график 1 юли - 15 септември

Групи

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя

Деца

5-12 години

18:00 - 19:00 Инструктор: Александър Добрев 5-ти дан

18:00 - 19:00 Инструктор: Александър Добрев 5-ти дан

 

18:00 - 19:00 Пом. инструктор: Анелия Недева 1-во кю

19:00-20:15 Тренировка * с бокен, джо и танто (защитено 7-мо кю) Инструктор: Александър Добрев 5-ти дан

   

Големи

над 12 години

19:00 - 20:15 Инструктор: Александър Добрев 5-ти дан

19:00 - 20:15 Инструктор: Александър Добрев 5-ти дан

19:00 - 20:15 Инструктор: Александър Добрев 5-ти дан

19:00 - 20:15 Пом. инструктор: Анелия Недева 1-во кю

 

* Всеки първи петък от месеца тренировката e за деца защитили 7-мо кю. Всеки първи и втори петък от месеца тренировката e за деца защитили минимум 6-то кю.

** Тренировката в събота е за деца и големи.

*** Тренировките, които съвпадат с празници (обявени за неработни или неучебни дни) се провеждат в различни часове от тези упоменати в графиците на тренировките и подлежат на доуточняване.