Сенсей Александър Добрев по време на различни тренировки в Шудокан доджо. Обяснение и свободно изпълнение на техники (джу уаза).

Тренировки без оръжие - показване и обяснения на техники по време на тренировки от различни захвати. (2007г.)
Танто дори - свободно изпълнение на техники срещу различни атаки с танто. (2010г.)
Тренировки с бокен - показване и обяснения на разсичащи движения с бокен, техники срещу бокен, заучаване на куми тачи. (2007г.) Бокен дори - свободно изпълнение на техники срещу различни разсичащи движения с бокен. (2007г.)
Тренировки с джо - изпълнение на джо ката, показване и обяснения на куми джо и джо наге. (2007г.) Джо дори - свободно изпълнение на техники срещу различни атаки с джо. (2010г.)
Джо наге - свободно изпълнение на техники срещу захвати за джото. (2007г.) Куми тачи и куми джо - защити и атаки изпълнени с бокен и джо по строго определен начин. (2007г.)
Джу уаза - свободно изпълнение на техники срещу различни захвати и удари. (2007г.) Ханми хандачи уаза - рандори. (14 септември 2015г.)
 
Сувари уаза - свободно изпълнение на техники срещу различни удари. (14 септември 2016г.)

Изпити за кю (ученическа степен) - деца.

Изпит за 7-мо кю, деца (ки тестове и упражнения) проведен на 12 декември 2015г. в Шудокан доджо. Изпит за 7-мо кю, деца (техники) проведен на 12 декември 2015г. в Шудокан доджо.
Изпит за 6-то кю, деца (ки тестове и упражнения) проведен на 24 юни 2017г. в Шудокан доджо. Изпит за 6-то кю, деца (техники) проведен на 24 юни 2017г. в Шудокан доджо.
Изпит за 5-то кю, деца (техники) проведен на 15 декември 2012г. в Шудокан доджо.
Изпит за 5-то кю, деца (техники) проведен на 15 декември 2012г. в Шудокан доджо.
Изпит за 4-то кю, деца (ки тестове и упражнения) проведен на 22 май 2010г. в Шудокан доджо. Изпит за 4-то кю, деца (техники) проведен на 22 май 2010г. в Шудокан доджо.
Изпит за 3-то кю, деца (ки тестове и упражнения) проведен на 7 юни 2014г. в Шудокан доджо. Изпит за 3-то кю, деца (техники) проведен на 7 юни 2014г. в Шудокан доджо.

Изпити за кю (ученическа степен) - големи.

Изпит за 7-мо кю, големи (ки тестове и упражнения) проведен на 12 декември 2015г. в Шудокан доджо. Изпит за 7-мо кю, големи (техники) проведен на 12 декември 2015г. в Шудокан доджо.
Изпит за 6-то кю, големи (ки тестове и упражнения) проведен на 17 декември 2016г. в Шудокан доджо. Изпит за 6-то кю, големи (техники) проведен на 17 декември 2016г. в Шудокан доджо.
   
   
Изпит за 4-то кю, големи (ки тестове и упражнения) проведен на 19 декември 2015г. в Шудокан доджо. Изпит за 4-то кю, големи (техники) проведен на 19 декември 2015г. в Шудокан доджо.
Изпит за 3-то кю, големи (ки тестове и упражнения) проведен на 24 юни 2017г. в Шудокан доджо. Изпит за 3-то кю, големи (техники) проведен на 24 юни 2017г. в Шудокан доджо.