Правила в доджото Поклон с джо (рицурей, дзарей)
Правила за зрителите Поклон с бокен (рицурей, дзарей)
Помнете Сгъване на кимоно (ги)
Поздрави (ритуали) в началото и в края на тренировката Сгъване на хакама
Разположение на доджо Връзване на колан (оби)
Поклон от изправено положение (рицурей) Слагане на хакама
Поклон от сейдза (дзарей) Хакамата и 7-те принципа в Бушидо

 

  Правила в доджото

 1. Влизайки в помещението определено за тренировки (доджо) и излизайки от него вие сте длъжни да поздравите с рей (поклон), докато стоите по посока на шомен с лице към доджото.
 2. Всеки път стъпвайки на татамито или слизайки от него сте длъжни да направите поклон по посока на шомен и инструктора, който води тренировката.
 3. Доджото е предназначено за развитие на тялото, духа и разума, а не за силово самоутвърждаване. Бъдете внимателни към своите партньори.
 4. Уважавайте основателя и неговото учение, своят сенсей, доджото и оръжията с които тренирате. Уважавайте се се взаимно.
 5. Всеки има различни физически качества както и различни причини за да учи айкидо. Те трябва да бъдат уважавани.
 6. Всеки ученик поема морална отговорност да не използва айкидо за да наранява други хора или да проявява собственото си его. Айкидо е съзидание, а не разрушение.
 7. Отговорността да не причинява нараняване е на всеки практикуващ. Пазете и партньора и себе си.
 8. Всеки ученик е длъжен да поддържа чистота в доджото и да държи чисто своето ги (униформа за тренировки).
 9. Преобличането трябва да става само на определените за целта места, а не в доджото.
 10. Да се избягват седеж с гръб към шомена, облягането на стени и колони в доджото.
 11. В доджото се влиза облечен в чисто ги (униформа за тренировки) с пришита емблема на клуба (по изключение начинаещите могат да бъдат с друго облекло).
 12. Предварително се свалят всякакви накити и бижута с оглед на безопасността по време на тренировка. По същата причина не се допускат дълги нокти и разпуснати дълги коси.
 13. В доджото се влиза с изключени мобилни телефони. Само сенсеят и хора с неотложни служебни задължения могат да ги оставят включени (след разрешение от сенсея). В такива случаи разговорът се провежда извън залата и с минимално притесняване на практикуващите. След приключването му се чака разрешение за влизане.
 14. Без изричното разрешение на сенсея доджото не може да бъде използвано за други цели освен за постоянните и планирани тренировки.
 15. Уважавайте мястото за тренировки. Вашето ги (униформа за тренировки) трябва да е чисто и да има спретнат вид. Оръжието трябва да се съхранява в ред и да се намира в определено за него място, ако не се използва по време на тренировка.
 16. Пет минути преди обявеното начало за тренировка след кратка самостоятелна загрявка сте длъжни да заемете положение сейдза в редицата с останалите разположени съответно на вашето ниво в съсредоточено състояние (зен шин). Това ще помогне да пречистите ума от странични грижи и да се съсредоточите върху тренировката.
 17. Тренировката започва и завършва с традиционна церемония в която всеки трениращ е длъжен да участва. Закъснелите са задължени да стоят в сейдза встрани от татамито, докато инструктора не даде знак с които да позволи присъединяване към останалите. Влизането на татамито става с рей (поклон) без да се отвлича вниманието на останалите.
 18. Да се седи на татамито може само в положение сейдза. Само ако ви боли коляно може седнете с кръстосани крака, но при никакви обстоятелства не трябва да изпъвате краката пред себе си или да седите подпрени на стената. Това не е етично.
 19. Напускането на татамито по време на тренировка става само при получаване на травми или при прилошаване след разрешение на сенсея.
 20. Когато инструктора ви показва или обяснява техники по време на тренировка сте длъжни да седите в сейдза, да мълчите и внимателно да го слушате. След приключване на обясненията направете поклон към инструктора и после към вашия партньор и продължете тренировката.
 21. По време на тренировка в доджото се практикува единствено и само показаното от сенсея.
 22. В доджото се спазва строга йерархия.
 23. Уважавайте тези, които са тренирали повече от вас. Никога не спорете по повод на изучаваната техника. Помнете - вие сте тук за да тренирате, а не за да изказвате собственото си мнение на другите.
 24. Трябва да бъдете в състояние на готовност във всеки един момент. Наблюдавайте внимателно дори и да не тренирате в момента и не се разсейвайте.
 25. След подаването на сигнал вие сте длъжни незабавно да прекъснете тренировката и бързо да заемете своето място в редицата с останалите.
 26. Не се разхождайте на татамито нито преди, нито след тренировка. Татамито се използва единствено за тренировка.
 27. Ако е необходимо да питате нещо сенсея никога не го викайте. Приближете се до него, направете поклон, и чакайте докато той сам не се обърне към вас.
 28. По време на тренировка, когато сенсея показва или обяснява нещо лично на вас внимателно следете неговите обяснения седейки в сейдза. След приключване на обясненията не забравяйте да благодарите на сенсея. Ако са ви заинтригували обясненията, които сенсея дава на други ученици можете да прекъснете техниката и да наблюдавате от сейдза. След приключване на обясненията не забравяйте да се поклоните на сенсея.
 29. Ако вие знаете някоя техника, а вашия партньор не я знае, по-добре да се въздържате от поправки в случаи, че още не сте достигнали ниво юданша (черен пояс).
 30. Разговорите на татамито трябва да бъдат сведени до минимум.
 31. След приключване на тренировката проявете вашата благодарност и уважение, като се поклоните на всеки с който сте тренирали.
 32. Необходимо е да се следи за чистотата на татамито, като това е задължение на всеки.
 33. В доджото не се допускат трениращи употребили алкохол. Също така се забранява дъвченето на дъвка по време на тренировка.
 34. Месечната такса ви осигурява място и възможност за обучение и тренировка. Плащането на таксата в срок е уважение към сенсея.

 35. Правила за зрителите

  По всяко време вие можете да посетите тренировките в качеството си на зрител, но сте длъжни да се придържате към следните правила:

  • Поведението ви в залата говори за вашето отношение. Не си позволявайте своеволия.
  • Звъненето на мобилните телефони трябва да бъде изключено.
  • По време на тренировката не разсейвайте трениращите с разговори.
  • Не говорете и не се разхождайте в залата, когато сенсея обяснява нещо.
  • Не протягайте краката си върху татамито, не стъпвайте с обувки по него.
  • Проявете своето уважение ставайки прави по време на церемониите в началото и в края на тренировката.

   

   

   


  Помнете

  Спазването на всяко от тези правила има решаващо значение за вашата безопасност и успешното изучаване на айкидо. Айкидо не е религия, а метод за възпитание на духа. От вас не се изисква вяра в никаква религия - нужно е да запазите само духовната си чистота.
  Рей (поклонът), който се прави в айкидо е лишен от религиозно съдържание - това е приветствие и знак на уважение към единният дух на световния съзидателен разум живеещ във всеки от нас. В началото и в края на всяка тренировка се изпълнява специална церемония: дза рей (поклон в седнало положение) в посока  към шомена. После следва размяна на поклони между сенсея и учениците. Поклонът към шомена се прави в знак на уважение към духа  и принципите на айкидо, а също така изразява благодарност към основателя на айкидо за създадената от него система за духовно възпитание и тренировъчна методика.
  Етикет и обичаи във всекидневието съществуват затова, за да се облекчи общуването между хората и да се намали риска от неразбиране. Но още по-важна роля тази функция придобива в обществото, живеещо по законите, където кодекса на честта и строгата социална структура са единствените, които задържат насилието. Позволявайки да се държи ситуацията под контрол етикетът много често се оказва тази тънка линия по която минава границата между живота и смъртта.

   

   

  Поздрави (ритуали) в началото и в края на тренировката

  В традиционното доджо по айкидо преди започване и преди завършване на всяка тренировка се спазва много точен церимониал. В началото на тренировката учениците се нареждат в една редица в сейдза с лице към шомен като най-вдясно (първи) застава ученика с най-висока степен сепмай (помощник инструктор). От него наляво застават всички останали ученици подредени от по-висока към по-ниска степен. Той казва на висок глас командите, които трябва да се изпълнят от всички присъстващи в доджото. При започване на тренировката сенсей застава в сейдза с лице към шомен и след като започва да се покланя семпай командва шомен ни рей - Поклон (поздрав) към шомен. Едновременно всички ученици се покланят. След това сенсей се обръща с лице към учениците и семпай командва сенсей ни рей. Заедно с поклона всички ученици произнасят думите онегейшимасу - Приветствам те да тренираш с мен! или буквално: Отправям молба! Всичко това се повтаря и в края на тренировката, като единствента разлика е в думите, които се произнасят след командата сенсей ни рей с втория поклон. Тогава всички казват: домо аригато годзаймашита - Благодаря Ви много. След това сенсей се изправя и тръгва да напуска татами, докато учениците са още в сейдза. След като излезе от него семпай командва отогай ни рей и учениците се покланят. Това е поклона (поздрава) за всички трениращи в доджото независимо от нивото и степените.

  Команди и поздрави в началото и в края на тренировката:

  МОКУСО - Промеждутъкът от горе-долу две минути за медитация, с цел да се постигне вътрешно спокойствие, да се забравят всички проблеми, да се концентрираме в хара, да дишаме правилно.
  (Затвори очи, медитация!)
  ШОМЕН НИ РЕЙ - Поклон (поздрав) към шомен. (Поклони се към шомен!)
  СЕНСЕЙ НИ РЕЙ - Поклон (поздрав) към учителя. (Поклони се към сенсея!)
  СЕМПАЙ НИ РЕЙ -Поклон (поздрав) към помощник инструктора. (Поклони се към семпая!)
  ОТОГАЙ НИ РЕЙ - Поклон (поздрав) между учениците. (Поклонете се един на друг!)
  КИРИЦУ - Заемане на изправена позиция. (Изправи се! Стани!)
  ОНЕГЕЙШИМАСУ - Приветствам те да тренираш с мен! или буквално: Отправям молба!
  ДОМО АРИГАТО ГОДЗАЙМАШИТА - Благодаря Ви много!

   

  Разположение на доджо

   

  Най-важната страна на доджото е камидза. Това е мястото запазено за ками, където се намира подиумът. В манастирите това е олтарът или буцуден-с някои символи, като например: дарове, украшения, снимки, гаку или калиграфия с канджи, изразяваща някакъв идеал и т.н. Това е мястото, предназначено за майсторите, почетните гости или за учителя, откъдето обикновенно те наблюдават изпълнението на катите, изпитите, демонстрациите и т.н. Учениците трябва да внимават по време на тези демонстрации да не се обръщат никога с гръб към камидза.
  На противоположната страна срещу камидза се намира шимодза или по-ниска категория страна, предназначена за учениците, откъдето те поздравяват учителя.
  Наляво от камидза се намира шимосеки, или страната на учениците с по-ниска степен, а надясно - джосеки, или страната на учениците с най-висока степен. За да поздравят преди и след урока учениците трябва да се подредят по реда на степените си, от по-висока към по-ниска, като се започне от джосеки до шимосеки.
  В случай, че пред камидза се извършва някаква специална церемония, учителя застава на страната наречена джосеки, а учениците срещу него, на шимосеки.

   

   

   

  Поклон от изправено положение (рицурей)

  Рицурей е поздрав от изправено положение. Това е най-често използвания поздрав преди влизане и излизане от доджото и преди влизане и излизане от татамито. Също така той се използва и когато трябва да се изпълняват техники от тачи уаза преди тяхното започване и след приключването им между трениращите в знак на уважение. Съществуват два начина на поздрав от изправено положение-рицурей на вежливост и рицурей към противник. Рицурей на вежливост се прави като тялото и главата се навеждат бавно в продължение на 2-3 секунди на 25-30 градуса, като пръстите на ръцете се събират и докосват от двете страни бедрата. Ако се покланяме на някой, застанал срещу нас в знак на уважение погледът е отправен към гърдите му. Рицурей към противник е по-бърз и по-кратък, като тялото и главата се навеждат на 15-20 градуса, а погледът е отправен в очите на противника.

  Поклон от сейдза (дзарей)

  Дзарей е поздрав от сейдза (на колене). Този поздрав най-често се използва преди започване и завършване на всяка тренировка и след обяснение и показване на техника от сенсей или шихан в знак на уважение на трениращия към него. Също така той се използва и когато трябва да се изпълняват техники от сейдза или ханми хандачи уаза преди тяхното започване и след приключването им между трениращите в знак на уважение. Съществуват два начина на поздрав от сейдза-дзарей на вежливост и дзарей към противник. Дзарей на вежливост се прави като се поставят дланите едновременно на татамито, като показалците и палците на двете ръце се докосват, за да образуват триъгълник между тях. Ако се покланяме на някой, застанал срещу нас в знак на уважение погледът е отправен към гърдите или коленете му. Това, че дланите се постават на татамито заедно и едновременно означава "доверие". Дзарей (без оръжие) може да се направи и като се постави първо лявата, а после дясната длан, но това означава да бъдеш нащрек, а оттам и "недоверие". Този начин на изпълнение на поздрава са правили самурайте - запазвайки си възможността да извадят меча си до последния момент. Дзарей към противник е по-бърз и по-кратък и погледът е отправен в очите на противника.

   

   

   

   

  Поклон с джо

  от изправено положение (рицурей)

  Рицурей (поздрав от изправено положение) с джо се използва преди изпълнение на техники, кати или куми джо. Рицурей с джо се прави като тялото и главата се навеждат на 25-30 градуса, като джото, което се държи с лявата ръка при поздрава се прибира плътно до тялото и левия крак, а пръстите на дясната ръка се събират и докосват отстрани бедрото на десния крак.

  от сейдза (дзарей)

  Дзарей (поздрав от сейдза) с джо се използва преди започване и завършване на тренировка. Преди поздрава джото е поставено от лявата страна близо до тялото. Дзарей с джо се прави като се поставя първо лявата, а после дясната длан на татамито за разлика от дзарей без оръжие.

   

   

  Поклон с бокен

  от изправено положение (рицурей)

  Рицурей (поздрав от изправено положение) с бокен се използва преди изпълнение на техники, кати или куми тачи. Рицурей с бокен се прави като тялото и главата се навеждат на 25-30 градуса, като бокенът, който се държи с дясната ръка при поздрава се прибира плътно до тялото и десния крак, а пръстите на лявата ръка се събират и докосват отстрани бедрото на левия крак. Придържането на бокена става с показалеца и палеца, като хвата на ръката, която държи цука (дръжката на бокена) трябва да е отпуснат, а не да стиска здраво цука.

  от сейдза (дзарей)

  Дзарей (поздрав от сейдза) с бокен се използва преди започване и завършване на тренировка. Преди поздрава бокенът е поставен от дясната страна близо до тялото. Дзарей с бокен се прави като се постави първо лявата, а после дясната длан на татамито за разлика от дзарей без оръжие.

   

  Сгъване на кимоно (ги)

  Сгъване на хакама

  Връзване на колан (оби)

   

   

   

   

  Слагане на хакама

  Хакамата и 7-те принципа в Бушидо

  Хакамата има седем дълбоки плисета - две отзад и пет отпред. Плисетата символизират седемте добродетели на бушидо и се смятат за изключително важни за пътя на воина.
  Въпреки че изглеждат равни, подредбата на предните плисета (три отдясно, две отляво) е асиметрична и е пример за асиметрия в японската естетика.

  "Те символизират седемте добродетели на будо" е казал О Сенсей. "Това са: ги (справедливост, чест), ию (смелост), джин (благосклонност, доброжелателство), макото (искреност), рей (уважение, учтивост), мейо (чест), чуги (лоялност,вярност). Откриваме тези качества във видните самураи от миналото. Хакамата ни кара да се обърнем назад към същността на истинското бушидо (Кодът на Воина). Носенето на хакама символизира традиции, които са предавани от поколение на поколение.
  Айкидо е родено от духа на японското бушидо и в нашата практика ние трябва да се стремим да усъвършенстваме седемте традиционни добродетели."